SAMENVATTING

 

Op basis van een tweetal gesprekken, die de auteurs een half jaar en een

jaar na het overlijden van de partner, met een oudere nabestaande mochten hebben, worden een drietal observaties besproken, die ofwel het verwerken van het verlies op oudere leeftijd verlichten, dan wel aanzienlijk verzwaren.

Het gaat respectievelijk om misverstanden ontstaan tijdens het laatste ziekteproces van de overledene, het niet vertellen van gevoelens van

verwijt ten opzichte van de overleden partner en het afscheidsgesprek, dat al dan niet heeft plaats gevonden.

Hoewel dikwijls wordt aangenomen, dat ouderen niet goed in staat zouden zijn correct te rapporteren over het laatste ziekteproces van hun overleden naaste, is ons opgevallen, dat zij de feiten, door ons vergeleken met het relaas uit het medisch dossier van de huisarts, goed kunnen verwoorden.

Met deze kennis, is de (huis)arts beter in staat het rouwproces van oudere patienten in zijn of haar practijk, adequaat te begeleiden.  F.Verhage en H.J.Dokter