Merijn Merbis, kinderpsychotherapeut in opleiding MCU

 

Samenvatting voordracht agressiesymposium 2006:

 

Aan de hand van een casus betreffende een puber meisje met een ongedifferentieerde somatoforme stoornis worden verschillende psychologische verklaringsmodellen gepresenteerd voor het ontstaan en continuering van agressief gedrag. 

Het diagnostische proces wordt samengevat, waarbij neuropsychologische, leertheoretische, psychoanalytische en  systeem perspectieven de revue passeren Tevens wordt kort ingegaan op de gevolgen van deze perspectieven t.a.v.  het behandeltraject van het meisje en het gezin.

Deze presentatie heeft voornamelijk als doel kennis te maken met de bovengenoemde modellen en hoe deze gehanteerd kunnen worden om medisch onverklaarde klchten te begrijpen, waarbij de rol van agressiegevoelens als belangrijk element wordt gezien.

 

Leerpunten:

1.      herkennen van neuropsychologische, leertheoretische, psychoanalytische, en systeemtherapeutische perspectieven.

2.      kennismaken met het klachtenbeeld en de onderliggende problematiek van een meisje met een ongedifferentieerde somatoforme stoornis;

3.      leren wat bij een dergelijke problematiek de specifieke rol van agressie zou kunnen zijn;

4.      leren welke rol door de hierboven genoemde perspectieven aan agressie wordt toegeschreven.

 

                                                                                    *****