De geriatrische fysiotherapie.

 

Verpleeghuis van Wijckerslooth heeft als paramedische poliklinischevoorziening de geriatrische fysiotherapie. De fysiotherapeuten zijn met namegericht op de ouderen in de buurt. Indicaties worden door de huisarts gesteld. Revalidatiena heupfracturen, duizeligheidsklachten, valproblematiek, en herstel namaligniteiten zijn voorkomende aanleidingen de fysiotherapeute aan huis tevragen, of de patiënt een afspraak te laten maken op de polikliniek. Watbijzonder is aan deze fysiotherapeutische behandeling is, dat defysiotherapeute ook de ergotherapeute, de diëtiste, en logopediste kanraadplegen in hun onderling overleg. De huisarts kan de verpleeghuisartsconsulteren, eventueel aan huis, en in het team overleg komt dan de algeheleproblematiek aan de orde. Janine Waaijer werkt in deze setting, en gaat u hier meer over vertellen.

 

10 juli 2010.