Wacht als hulpverlener niet tot PTSD: wat helpt en wat helpt niet in de preventieve fase?
Tine Daeseleire  : klinisch psycholoog, The Human Link

Als er zich schokkende gebeurtenissen voordoen, is het normaal dat mensen hierop reageren met normale acute stressreacties. Meestal nemen deze reacties vanzelf af in de tijd en treedt er bij meer dan 85 % een normale verwerking op.
In deze preventieve fase is het belangrijk dat mensen niet in de kou blijven staan en dat ze deze reacties kunnen plaatsen en dus geen angst krijgen van de normale reacties op de abnormale gebeurtenis die ze hebben meegemaakt.
Hierbij kan de arts een belangrijke rol spelen in het geven van de juiste opvang en nazorg. De opvolging door de arts bestaat uit:
Het is belangrijk dat de arts een goed inzicht heeft in het normale verloop van een schokverwerkingsproces.
Informatie daarover verschaffen aan de slachtoffers werkt geruststellend en leidt tot het langzaam onder controle krijgen over hun gevoelens en het beheersen van de situatie. Psycho-educatie (voorlichting) over de reacties blijkt de meest effectieve methode in de preventieve fase. Voorts is het belangrijk weer structuur te brengen in de verwarde emotionele toestand waarin mensen zich op dat moment bevinden. Ook is het noodzakelijk dat deze mensen voelen dat er een gemeende steun wordt geboden vanuit de omgeving en dat er gezocht wordt bij wie ze terecht kunnen in hun priv-leven.


terug naar programma